Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

19. september 2022

Fem fordele ved digitalisering af offentlige tjenester

Når det kommer digitalisering er det ikke kun den private sektor, der kan drage fordel af den teknologiske udvikling og nye måder at arbejde på. For at holde trit med de offentlige forventninger til strømlinede, effektive og problemfri tjenester skal de offentlige organisationer se på digitale løsninger for at få mest muligt ud af de offentlige midler og levere en bedre service med borgeren i centrum.

Hvad indebærer digitalisering af offentlige tjenester?

Digitalisering af den offentlige sektor indebærer anvendelse af innovative teknologier til at levere mere transparente, omkostningseffektive og brugervenlige tjenester til borgerne på både nationalt og lokalt niveau. 

Ved at kombinere innovative digitale teknologier med menneskelig forståelse kan offentlige organisationer forvandle og strømline deres tjenester, så der skabes mere værdi af offentlige midler og leveres bedre offentlige tjenester.

I USA er dette eksemplificeret ved princippet ‘No Wrong Door‘, der nytænker sundheds- og sociale ydelser med en borgerfokuseret tilgang i modsætning til en systemcentreret tilgang. Forskellen?

  • En systemcentreret tilgang betyder, at der gives ydelser i overensstemmelse med klart definerede systemer, typisk flere uafhængige portaler – en til hver ydelse.
  • En borgercentreret tilgang betyder centralisering af ydelser gennem en enkelt portal, så borgerne har nem adgang til systemet via en enkelt applikation.

I stedet for at fokusere på mere komplicerede systemer – for at få borgerne til at passe ind i systemet – handler princippet “No Wrong Door” om at borgerne hurtigst muligt får adgang til de rette løsninger.

Fordele ved digitalisering af offentlige tjenester

“No Wrong Door”-princippet er blot ét eksempel på fordelene ved digital transformation af offentlige tjenester. På samme måde som i den private sektor giver digitaliseringen de offentlige myndigheder mulighed for at få mest muligt ud af de stramme offentlige budgetter og levere en bedre borgeroplevelse. Her er fem vigtige fordele:

1. Øget effektivitet og produktivitet: En enkelt kilde og et klart overblik over dokumenter og data kan spare værdifuld tid, når det kommer til at finde og opdatere oplysninger. Tilgængelige data betyder, at borgerne har de oplysninger, de skal bruge, når de har mest brug for dem. Automatisering af dokumenthåndtering kan også bidrage til at eliminere rutineprægede opgaver og strømline arbejdsgange, hvilket fjerner behovet for fx manuel dataindtastning.

2. Forbedret forståelse af aktører: I en verden af “big data” er det meget nemmere at danne sig et billede af både interne og eksterne aktører og bruge disse oplysninger til løbende forbedring. Med interne digitale arbejdsgange er det fx meget nemmere at identificere, afværge og fjerne flaskehalse. Eksternt kan hjemmesidedata og -analyser give værdifuld indsigt i, hvordan borgerne bruger hjemmesiden, hvor der bør foretages forbedringer samt hvor der evt. er behov for yderligere indhold.  

3. Nemmere samarbejde på tværs af organisationen: Med dokumenter og data tilgængelige for alle (med korrekt autorisation) har alle afdelinger adgang til den seneste version og de mest nøjagtige data. Dette mindsker sandsynligheden for at forældede oplysninger finder vej til en rapport, eller at ukorrekte oplysninger opbevares og duplikeres på tværs af afdelinger.

4. Bedre beslutningstagning med datadrevet indsigt: Adgang til dokumenter og data i realtid betyder, at du altid har den seneste version. Ude i marken kan sagsbehandlere bruge mobilenheder til at kontrollere og opdatere oplysninger og sikre, at data ikke kun gemmes og glemmes – men bruges aktivt til at træffe bedre beslutninger på alle niveauer.

5. Mere dynamiske og lydhøre offentlige tjenester: At indføre ny teknologi er ikke det samme som digitalisering. Det kræver en dybere kulturændring, hvis transformationen skal lykkes. Når mennesker er med kan digitale teknologier gøre alle organisationer mere agile, hvilket gør dem i stand til at tilpasse sig skiftende prioriteter og borgernes krav.

Vi får digitaliseringen til at ske

Microsoft for Government bygger intelligente løsninger til offentlige myndigheder med robust sikkerhed og compliance som standard.

Ved at udnytte potentialet i nye og spirende teknologier hjælper det myndighederne med at finde mere bæredygtige løsninger på lang sigt. Og med digitalisering følger forbedrede digitale platforme og tjenester, der gør adgangen til offentlige tjenester nemmere og mere tilgængelig end nogensinde.

For offentlige organisationer, der allerede arbejder med Microsoft 365-løsninger, er WorkPoint en problemfri måde at øge effektiviteten på i forbindelse med digitaliseringen, herunder:

  • Centraliseret information
  • Forbedret samarbejde
  • Strømlinet sagsbehandling
  • Sikker overholdelse af GDPR og arkivering

Vil du læse mere om, hvordan WorkPoint hjælper offentlige organisationer med at være på forkant med effektivitet og innovation? Få en gratis demo