Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

down

Klik her for at hente PDF-versionen: WorkPoint Privacy Policy

 

Denne privatlivspolitik er udarbejdet af WorkPoint (herefter “”WorkPoint”,”vi”, “os” eller “vores”) og gælder for WorkPoints behandling af personoplysninger om vores kunder.

1 OM WORKPOINT
WorkPoint er en anerkendt og prisvindende Microsoft Gold Partner. Softwarevirksomheden leverer en effektiv og brugervenlig forretningsramme gennem Microsoft 365, der opfylder behovene for dokument-, sags- og projektledelse i den moderne arbejdsplads.

I forbindelse med vores drift behandler vi personoplysninger. Det gør vi, så vi kan levere vores service til dig på den bedst mulige måde. Vi indsamler og behandler personoplysninger til formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. WorkPoint er dataansvarlig ift. behandling af personoplysninger til disse formål.

Vi bestræber os på at sikre, at alle behandlede personoplysninger er nøjagtige og opdaterede. For at vi kan sikre, at de behandlede oplysninger altid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine oplysninger (f.eks. ændring af din e-mailadresse eller dit telefonnummer).

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har brug for at opdatere dine data, bedes du kontakte os her:

WorkPoint A/S
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
administration@workpoint.dk

Vores fortrolighedspolitik er i overensstemmelse med dansk lovgivning, der indeholder følgende: påkrævet i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vi er forpligtet til at informere dig om dine rettigheder og vores forpligtelser over for dig vedrørende behandling og kontrol af dine personoplysninger.

2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?
De oplysninger, vi indsamler om dig, vil blive brugt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af vores virksomhed. Generelt behandler vi data for kundehåndtering og administration og med det formål at opfylde vores rettigheder og forpligtigelser. Vi indsamler og behandler kun generelle oplysninger om din kunde forholdet til os.

Vi indsamler typisk følgende typer oplysninger (listen er ikke udtømmende):

Vi behandler oplysninger, som du eller din virksomhed giver os i forbindelse med en kundeforhold til os, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, brugernavn og e-mailadresse) og alle oplysninger, du har givet, eller din virksomhed har om os, når du kontakter os om dit kundeforhold.

Vores primære designprincip er at undgå at lagre og få adgang til kundedata, hvis det er muligt. Men det er ikke altid muligt at levere stor forretningsværdi og brugervenlighed. I disse scenarier er det ekstremt vigtigt at håndtere data på en sikker måde. Da vores add-in gives samtykke on-site opsamlingsniveau, vil alle data i en WorkPoint-løsning være teoretisk tilgængelige i vores backend. I de følgende underafsnit beskrives 4 forskellige elementer i vores backend.

3 BRUG AF COOKIES
WorkPoint forbeholder sig ret til at bruge cookies i WorkPoint 365, Apps og på vores websted. Cookies kan ikke i sig selv trække personlige oplysninger ud af dig. Cookien identificerer automatisk din computer – men ikke dig. Når du bruger WorkPoint 365, WorkPoint Apps, eller besøger vores hjemmeside. Cookies giver os mulighed for at personliggøre og give dig informationer, der passer til dine behov og ønsker.

4 TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
WorkPoint behandler dine personoplysninger til de formål, der er angivet nedenfor.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med din kundeforhold eller i henhold til gældende lovgivning.

Når du kontakter os pr. telefon eller e-mail, indsamler vi de oplysninger, du giver os, så vi kan svare dig og give dig de oplysninger, du har brug for. Vi kan optage din besked og vores svar for at forbedre effektiviteten af vores forretning og kundesupport. Hvis din meddelelse kræver, at vi kontakter en anden person, kan vi give denne person nogle af de oplysninger i din meddelelse.

Kundeadministration
Skabe og administrere dit kundeforhold med os som en del af driften af vores forretning, herunder vedligeholdelse af vores CRM-register, ERP-system, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Vi kan også behandle kundekontaktoplysninger i forbindelse med kundehåndtering.

Marketing
Hvis du accepterer at modtage markedsføringsmateriale fra os. Vi bruger dine oplysninger til udsende markedsføringsmateriale til dig via e-mail, SMS eller andre elektroniske medier, vil vi få dit samtykke hertil, når det kræves i markedsføringslovens regler.

Drift og vedligeholdelse af vores hjemmesider
Levere vores onlinetjenester på vores hjemmesider, herunder understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores websteder.

Overholdelse af gældende love og bestemmelser – Overholdelse af love og bestemmelser, som vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller for at opfylde forskellige rapporterings- eller offentliggørelsesforpligtelser, der påhviler os i henhold til gældende love og prisvinder i USA.

De oplysninger, vi behandler om dig, vi indsamler fra dig eller din virksomhed og. Vi gør ikke bruge dine personoplysninger til at træffe beslutninger udelukkende baseret på automatisk behandling herunder profilering.

5 JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle databeskyttelse Forordning) og/eller dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) og markedsføringslovens §10)

Vores grundlag for behandlingen kan også være vores opfyldelse af en retlig forpligtelse, der pålægges os (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Derudover kan der være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger til legitime tredjeparters interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

6 DELING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller tjenesteudbydere i forbindelse
med vores virksomheds normale drift, f.eks. til databehandlere i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer eller lignende til vores eksterne rådgivere ifm. revision, juridisk bistand osv.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af personoplysninger i en personligt identificerbar form og dermed videregivelse af oplysninger, der kan henføres til dig personligt.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er nødvendigt for at drive vores virksomhed, eller opfylde dine behov.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

7 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER OG SIKKERHED

Generelt opbevares dine personoplysninger kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de har er blevet indsamlet.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i hele den periode, hvor du er kunde med os.

Lagring
WorkPoint anvender de personoplysninger, der indsamles, til følgende formål:

  • Kundesupport
  • Administrative formål, herunder login til selvbetjeningsportaler, fakturering og service
  • Meddelelser
  • Målrettet kommunikation, f.eks. via nyhedsbreve, invitationer til tekniske seminarer, digital annoncering på sociale medier (primært, men ikke begrænset til Facebook og LinkedIn)
  • Markedsundersøgelser
  • Personlig kontakt
  • Marketing generelt

Sletning og opbevaring
Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er relevant, for at vi kan håndtere din anmodning eller hvor det er et lovkrav. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet.

Sikkerhedsstillelse
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger ikke utilsigtet eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres, og mod uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personoplysninger.

8 ANDRE HJEMMESIDER, PLATFORME OG APPLIKATIONER
WorkPoint App-tjenesten kan leveres via og/eller drives af tredjepartsplatforme eller indeholder links til websteder, der drives af tredjeparter, hvis politikker vedrørende håndtering af oplysninger kan være forskellige fra vores. Du kan f.eks. få adgang til WorkPoint App-tjenesten via platforme som Teams Apps. Disse websteder og platforme har separate og uafhængige privatlivs- eller datapolitikker, privatlivets fred
erklæringer, meddelelser og vilkår for brug, som vi anbefaler, at du læser omhyggeligt. Derudover kan du
møde tredjepartsapplikationer, der interagerer med WorkPoint App-tjenesten.

9 DINE RETTIGHEDER
Som registreret har du flere rettigheder i henhold til persondataforordningen. Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

Du kan til enhver tid trække ethvert samtykke tilbage uden betingelser og på et hvilket som helst tidspunkt. Dette kan gøres ved at sende en e-mail til os (se e-mail-adressen ovenfor). Din fortrydelse kan betyde, at vi ikke kan imødekomme specifikke ønsker fra dig i fremtiden. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke
lovligheden af behandlingen på baggrund af dit samtykke inden tilbagekaldelsen. Desuden:påvirker ikke nogen behandling, der udføres på et andet retsgrundlag.

Derudover kan du – uforbeholdent og til enhver tid – gøre indsigelse mod vores behandling, når det er baseret på vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:
Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv korrigerede og ufuldstændige personoplysninger udfyldt.

Ret til sletning (ret til at blive glemt): Under visse omstændigheder har du ret til at slette dine personoplysninger inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter dem.

Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger er begrænset. Hvis du har ret til begrænset behandling, vil vi fra det tidspunkt kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav med henblik på beskyttelse af rettighederne til en anden fysisk eller juridisk person eller grunde af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til visse omstændigheder – og altid hvis behandlingen er til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Du har under visse omstændigheder ret til at få dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Retten til at klage: Du kan klage til Datatilsynet til enhver tid vedrørende vores behandling af personoplysninger. Yderligere information findes under: datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder som registreret.

10 OPDATERINGER
Vi evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Det er derfor en god idé at holde du regelmæssigt bliver opdateret om eventuelle ændringer, der kan påvirke behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde den nyeste version af fortrolighedspolitikken her: https://www.workpoint365.com

Senest revideret, 4. november 2021