Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

down

Klik her for at hente PDF-versionen: WorkPoint Privacy Policy

 

Denne fortrolighedspolitik er etableret af Workpoint (herefter “Workpoint”, “vi”, “os” eller “vores”) og ansøger om Workpoints behandling af personoplysninger om vores kunder.

1 OM ARBEJDSPUNKT
WorkPoint er en anerkendt og prisbelønnet Microsoft Gold-partner. Softwarevirksomheden leverer en effektiv og brugervenlig virksomhedsstruktur via Office 365, der opfylder behovene i dokument-, sags- og projektstyring på den moderne arbejdsplads.

I forbindelse med vores drift behandler vi personoplysninger. Det gør vi, for at vi kan levere vores ydelser til dig på den bedst mulige måde. Vi indsamler og behandler personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Workpoint er dataansvarlig i forbindelse med behandling af personoplysninger til disse formål.

Vi bestræber os på at sikre, at alle behandlede personoplysninger er nøjagtige og opdaterede. For at sikre, at de behandlede data altid er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at informere os om eventuelle ændringer i dine oplysninger (f.eks. ændring af din e-mail-adresse eller telefonnummer).

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har brug for at opdatere dine data, bedes du kontakte os her:

Arbejdspunkt A/S
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?
De oplysninger, vi indsamler om dig, vil blive brugt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af vores forretning. Generelt behandler vi data til kundeadministration og -administration og med det formål at opfylde vores rettigheder og forpligtelser. Vi indsamler og behandler kun generelle oplysninger i forbindelse med dit kundeforhold til os.

Vi indsamler typisk følgende typer oplysninger (listen er ikke udtømmende):

Vi behandler oplysninger, som du eller din virksomhed giver os i forbindelse med et kundeforhold til os, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(er), efternavn, adresse, telefonnummer, brugernavn og e-mail-adresse) og alle oplysninger, som du eller din virksomhed giver os, når du kontakter os om dit kundeforhold.

Vores vigtigste designprincip er at undgå at lagre og få adgang til kundedata, hvis det er muligt. Men for at give stor forretningsværdi og brugervenlighed dette er det ikke altid muligt. I disse scenarier er det ekstremt vigtigt at håndtere data på en sikker måde. Da vores tilføjelsesprogrammer får samtykke på niveauet for indsamling af websteder, vil alle data i en WorkPoint-løsning være teoretisk tilgængelige via vores backend. I de følgende underafsnit beskrives 4 forskellige elementer i vores backend.

3 TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Workpoint behandler dine personlige oplysninger til de formål, der er angivet nedenfor.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning.

Customer Administration – Oprettelse og styring af dit kundeforhold med os som en del af driften af vores forretning, herunder vedligeholdelse af vores CRM-register, ERP-system, fakturering, inkasso, marketing, statistik osv. Vi kan også behandle kundekontaktoplysninger i forbindelse med kundestyring.

Markedsføring – Hvis du giver dit samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale fra os. Vi vil bruge dine data til at sende markedsføringsmateriale ud til dig via e-mail, sms eller andre elektroniske medier, vi indhenter dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Drift og vedligeholdelse af vores hjemmesider – Forudsat vores online-tjenester på vores hjemmesider, herunder for at støtte den igangværende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og bestemmelser – Overholdelse af love og bestemmelser, som vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller for at opfylde forskellige rapporterings- eller oplysningsforpligtelser, der påhviler os i henhold til gældende love og bestemmelser.

De oplysninger, vi behandler om dig, indsamler vi fra dig eller din virksomhed og. Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til at træffe beslutninger, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

4 RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse) og/eller dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse og afsnit 10 i markedsføringsloven)

Vores grundlag for behandlingen kan også være vores opfyldelse af en juridisk forpligtelse, der pålægges os (artikel 6, stk. 1, litra c), i den generelle forordning om databeskyttelse).

Derudover kan der være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger til tredjemands legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse).

5 DELING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personlige oplysninger til andre leverandører og/eller tjenesteudbydere i forbindelse med den normale drift af vores virksomhed, for eksempel til databehandlere i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer eller lignende, til vores eksterne rådgivere i forbindelse med revision, juridisk bistand osv.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af personoplysninger i personligt identificerbar form og dermed videregivelse af oplysninger, der kan tilskrives dig personligt.

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at drive vores forretning eller opfylde dine behov.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

6 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER OG SIKKERHED
Generelt opbevares dine personoplysninger kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i hele den periode, hvor du er kunde hos os.

Når kundeforholdet med os ophører, gemmer vi de oplysninger, vi har indsamlet, i op til tre år efter opsigelsen. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan vi gemme oplysningerne i en længere periode. Være tilfældet, f.eks.

Vi holder dine oplysninger fortrolige og sikre. Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke sker ved et uheld eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller ændres, og mod uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personlige data.

Når dine data ikke længere er nødvendige, sikrer vi, at de slettes på en sikker måde.

7 DINE RETTIGHEDER
Som registrerede har du en række rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse. Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

Du kan til enhver tid trække ethvert samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at sende en e-mail til os (se e-mail-adressen ovenfor). Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke kan opfylde specifikke anmodninger fra Dem i fremtiden. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af dit samtykke, før det trækkes tilbage. Desuden vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på et andet retsgrundlag.

Derudover kan du – uforbeholdent og til enhver tid – gøre indsigelse mod vores behandling, når den er baseret på vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

Ret til adgang: Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger om dig selv rettet og ufuldstændige personoplysninger udfyldt.

Ret til sletning (ret til at blive glemt): Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet, inden vi sletter dem.

Ret til begrænsning af behandlingen: Under visse omstændigheder har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til begrænset behandling, vil vi fra det tidspunkt kun behandle oplysningerne – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger under visse omstændigheder – og altid hvis behandlingen er til direkte markedsføringsformål.

Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Ret til at indgive en klage: Du kan til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af personoplysninger. Du kan finde flere oplysninger datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder som registrerede.

8 OPDATERINGER
Vi evaluerer og opdaterer løbende denne fortrolighedspolitik. Det er derfor en god ide at holde dig opdateret regelmæssigt for eventuelle ændringer, der kan påvirke behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde den nyeste version af fortrolighedspolitikken her: https://www.workpoint365.com

Senest revideret, 7. november 2019