Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

12. maj 2016

Eurowind og WorkPoint 365

Wind energy

Som investeringspartner skal Eurowind servicere mange interessenter

Teknisk og økonomisk drift af 180 vindmølleprojekter kræver sit IT-system

Eurowind Energy er en dansk privatejet virksomhed, der udvikler, opkøber, sælger og drifter vindmølleprojekter i Danmark, Tyskland, Polen og Rumænien. Firmaet er etableret i 2006, og udviklingen i antallet af projekter og ansatte vidner om en eks- pansiv virksomhed, der har styr på tingene i forhold til de mange målgrupper.

Mange krav – Ét system

Projektkoordinator Emilia Maria Weiling fortæller om behovet for ét IT-system, der kan håndtere alt i forbindelse med et vindmølleprojekt:

“Da vi implementerede WorkPoint i 2012, analyserede vi behovet for struktur og dataoverblik. Alle vores vindmølleprojekter etableres som selvstændige selskaber men er på visse områder relaterede. I WorkPoint har vi således idag ét site for hvert af vores 180 projekter, som igen er inddelt i 11 mapper med data om alt fra antallet af vindmøller i projektet, tekniske dokumenter, strømsalgsaftaler, involverede teknikere og controllere, ejere, budgetter, forsikringer og meget mere.”

Ofte er der behov for at servicere interes- senterne, og Emilia vægter brugervenlig- heden højt:

“Der er mange dokumenter at holde styr på, men på grund af arkitekturen i WorkPoint er det lynhurtigt at søge og finde tingene og dele dem med relevante parter. Eksempler herpå kan være, at der ønskes teknisk dokumentation eller juridiske dokumenter til en due dilligence.”

Output er lig Input

WorkPoint er hjertet i den vidensplatform, 80 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og tre udenlandske datterselskaber arbejder på. Derfor undervises alle nye medarbejdere i strukturen i systemet, og vigtigheden af at indføre korrekte data og pligt til opdatere oplysninger understreger IT-koordinator Kim Moberg, som ser en fordel i at have ét system:

“Vi har valgt, at WorkPoint er den vidensbank, hvor ALT skal kunne findes, så alle tal og værdier skal ind i der. Data er kritisk for os, og når de rigtige oplysninger er i systemet, kan vi automatisk filtrere og trække lige præcis de lister, vi har brug for. Vores forretning er således, at vi har brug for oplysninger, der relaterer sig til det tekniske og driften, selskabsinformationer og det økonomiske samt relationer.”

Han giver et eksempel på, hvordan data på tværs af projekter og vindmøller anvendes:

“Strømmen sælges til elselskaberne, men hvis vinden er høj, kan de vælge at lukke møllerne for at skabe balance i el-nettet. Det skal vindmølleejerne kompenseres for, så vi skal beregne, hvad hver mølle kunne have tjent ved den givne vindhastighed. Fra WorkPoint kan vi på tværs af alle projekter trække data ud i et Excel-ark og beregne tabt produktion. Det er effektivt og tidsbesparende.”

WorkFlows og relationer

Emilia ser en udfordring i den store mængde data:

“Vi lever af at have styr på det tekniske, juridiske og økonomiske i.f.t. vindmølle- projekterne, og den store volumen betyder, at vi har specialudviklede moduler med workflows og et årshjul, som sikrer, at alt udføres, fortæller hun. – For hvert projekt er der således sat regler og tjeklister op i forhold til, hvad der kræves lovmæssigt, samt hvad der er aftalt med investorerne.”

Det kan eksempelvis være: tekniske rapporter, momsafregninger, halvårs- og årsregnskaber, indberetninger mv. og når året er omme, er det via tjeklisten let at se, at alt er udført.

Et andet specialmodul er relationsmodulet, som bl.a. hjælper med optimal planlægning af 180 generalforsamlinger.

“Det kræver et kæmpeoverblik, og vi vil gerne servicere investorerne, anpartsha- vere, banker og revisorer bedst muligt, siger Kim. Via relationsmodulet kan vi således trække lister og se, hvem der er involveret i hvilke projekter og planlægge derefter. Relationsmodulet er naturligvis også forbundet med investorportalen, hvor investorerne via ét log-in kan få adgang til alle regnskaber og aftaler på deres relevante vindmølleprojekter.”

For Emilia og Kim fortsætter optimeringen i WorkPoint, for ligesom al strømmen i Europa er forbundet via net, forbinder WorkPoint alle bløde data hos Eurowind.