Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

01. september 2021

Uggerly & WorkPoint – Et år efter

Uggerly and WorkPoint

END-TO-END LØSNING SIKRER PRÆCISE LEVERANCER

Uggerly Installation er ansvarlig for alle el- og VVS-installationer i mere end 750 nye typehuse om året. Med WorkPoint 365 som software-motor er der opnået effektivisering, overblik og øget konkurrencekraft.

Denne kundecase er lavet af WorkPoint partner, Simplitize.

WorkPoint er det centrale cockpit

Ønsket om ”hurtigere, billigere og bedre” leverancer er et kendt udtryk også i byggebranchen, og selvom det kan være svært at sikre alle tre parametre, har Uggerly Installation gennem det seneste år sikret deres konkurrencekraft. Med hjælp fra WorkPoint partner Simplitize kortlagde Uggerly Installation alle processer og de forskellige roller involveret, og på baggrund heraf blev arkitekturen lavet.


Administrationschef Michael Seerup forklarer,

”Med Simplitize som tæt partner har vi implementeret en WorkPoint 365 Dokumenthånterings- og sagsstyringsløsning på Microsoft 365 platformen og dermed fået et centralt cockpit, hvorfra alle byggesager håndteres og dokumenteres. Den store fordel ved at have WorkPoint 365 som det underliggende system er, at al information, data og processer på en byggesag kun tastes én gang, og så er den tilgængelig og kan tilgås fra såvel kontoret som på byggepladsen.”

Power Apps sparer tid

Michael Seerup har lavet en række power apps. En af dem overvåger bygherren HusCompagniets byggeplaner, hvilket giver overblik i forhold til planlægningen hos Uggerly Installation.


En anden håndterer merkøb og giver dermed en bedre proces for huskøberen.

”Når man køber et typehus, er alle lovpligtige installationer naturligvis inklusiv”, – beretter Michael Seerup,

”men oftest ønsker kunden supplerende stikkontakter, ekstra strømudtag til lamper, andet armatur eller lignende. Tidligere var det genstand for mange fejl, da det blev håndteret manuelt i Excel. Når vi nu holder møde med kunden, påføres det hele på byggetegningen. Ikonerne fra tegningen overføres herefter til WorkPoint, og danner automatisk, tilbud til kunden, bestillingslister til de enkelte steps i byggeprocessen og udkast til endelig faktura”.

Integration til leverandørerne

Forsyningskæden er også under kontrol, idet Uggerly Installation har API’er ind til underleverandørernes lagerbeholdningsoversigt. Michael Seerup fortæller om fordelene herved,

”I vores sagsstyringsløsning kan vi se produktlister på den enkelte sag samt vores samlede behov for levering på præcise datoer. Det sammenholder vi med lagerbeholdningen hos vores leverandører og kan dermed følge, om der er opstår knaphed på komponenter. Igennem dialog og forecasts kan vi så sikre os præcise leverancer på de 750 byggesager.”

Den vigtige dokumentation

Når en byggesag afsluttes, er det vigtigt for Uggerly Installation at gøre det let for huskøberen at have overblik over leverancen. Med sagsstyringsløsningen kan en af Michael Seerups power apps let samle bl.a. kvalitetssikringsrapporter samt drift- og vedligeholdelsesdokumentation . De printes og lægges i det nye hus, så de nye beboere altid kan se, hvilken gulvarmeslange, der hører til hvor, hvilket trådløst signal der går til børneværelset, hvilken timer der hører til lyset foran etc.

Overblik – også om 3 år

For Michael Seerup er den lette dokumentation til HusCompagniet og huskøberne én ting, men Uggerly Installation håndterer kontinuerligt 2.500 øvrige sager. Selvom alt ikke er lige så systematiseret på de sager, giver WorkPoint sagsstyringsløsningen mange fordele.

”Der sker altid forandringer. Sager starter op, tilbud revideres, nye informationer kommer til, tidsplaner rykkes, og byggetegninger ændres. Uden struktur med alt gemt i WorkPoint, er det som at finde nålen i høstakken, hvis en kunde om 3 år ringer og spørger til et strømudtag, vi lavede til en lampe. Med WorkPoint er det så enkelt og nemt at gemme information, at vores medarbejdere ikke længere gemmer noget lokalt eller på en e-mail”- smiler Michael Seerup.

Uendelige digitaliseringsmuligheder med WorkPoint

Det var med hjælp fra WorkPoint Partner Simplitize, at Uggerly Installation for et år siden udvalgte og implementerede WorkPoint-løsningen. Siden er Michael Seerups hverdag meget forandret.

”Når man tager et værktøj i brug på en del af forretningen og hurtigt ser resultater, skaber det lyst til også at anvende værktøjet på øvrige forretningsområder”,

– fortæller han og uddyber,

”jeg bruger 50-70% af min tid på at udvikle, så vi kan drage fordel af de mange muligheder med én fælles database for alt. Jeg har en lang ønskeliste ift det, jeg gerne vil, men lige i øjeblikket er der fokus på en HR-løsning. Også her har Simplitize været en værdifuld partner i forhold til at skabe fundamentet, og vi er nu i færd med at indscanne hele vores personalearkiv, som ligger i papirform. Ambitionen er, at vi på sigt kan automatisere hele ansættelses- og onboardingdelen”.

Resultater

 • Én byggesag med al information og dokumentation
 • Alt er tagget og nemt at finde
 • Ingen manuelle tastninger ved merkøb. 3-4 timers besparelse
 • Præcise leverancer
 • Klar til vækst: hver medarbejder kan håndtere mere, fordi alt er optimeret og automatiseret
 • Bedre aftaler med leverandører baseret på data
 • Overblik over alle projekter samt fremdrift og status på det enkelte projekt
 • Automatisering giver mulighed for at fokusere på de vigtige ting
 • Strømlinede procedurer og processer
 • Konkurrencemæssig fordel ift. ”konkurrenterne i Excel”
 • Systemet kan håndtere øvrige forretningsløsninger som fx. HR, Kontraktstyring, Ledelsesstyring mv.

Kontakt

Hans Ulrik Madsen

Director of Partner Development

hum@workpoint.dk +45 21320075

Jesper Kjærsgaard

Systemarkitekt

jesper@simplitize.dk +45 41413102