Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

04. juli 2022

Derfor er menneskelig forståelse nøglen til succesfuld digital transformation  

Ifølge undersøgelser foretaget af McKinsey & Company på tværs af forskellige sektorer opleves 70 % af de digitale transformationer som mislykkede. Selvom succesraterne uundgåeligt varierer afhængigt af faktorer som organisationens størrelse og sektoren er det mindre og mere teknologibevidste virksomheder, der oplever størst succes. 

Men en finjusteret digital strategi er hurtigt ved at blive den konkurrencemæssige differentiator for organisationer, uanset størrelse, i en lang række sektorer, fra produktion til finansiering. Ikke at gøre noget er ganske enkelt ikke en mulighed. Så hvordan kan større og mere traditionelle organisationer blive mere agile og forblive konkurrencedygtige ved at udnytte potentialet i digitalisering og ny teknologi? 

Svaret? Medarbejderne. En af de vigtigste forhindringer for en vellykket transformation er den fejlagtige opfattelse af, at teknologi alene kan løse udfordringerne. Sandheden er, at virksomheden måske har den nyeste og bedste teknologi, men den er kun så god som de mennesker, der bruger den i dagligdagen. 

Den menneskelige side af digital transformation  

WorkPoint-partner Me’ning skaber digitale forretningsløsninger, der værdsætter både menneskelig forståelse og selve teknologien. De har også indgående kendskab til, hvordan de to elementer kan kombineres for at skabe en positiv forretningsmæssig effekt.  

Den globale pandemi har ændret mange organisationers måde at arbejde på, og disse ændringer ser ud til at være permanente med de fortsat forretningsmæssige fordele ved et mere fleksibelt og flydende arbejdsliv. I lyset af denne globale begivenhed er der sket et kulturelt skift mod fjernarbejde, hvor flere og flere virksomheder søger at fremtidssikre sig via digitalt arbejde og cloudbaserede løsninger. 

Me’nings analytiker og teknoantropolog, Linette Trige Petersen, giver os vigtig indsigt i det banebrydende potentiale i menneskelig forståelse i forbindelse med digital transformation.  

Hvad er teknoantropologi? 

Teknoantropologi ser på digital transformation ud fra et menneskeligt synspunkt. Efterhånden som samfundet finder stadigt flere teknologiske løsninger på dets udfordringer, undersøger teknoantropologi forholdet mellem teknologi og mennesker for at hjælpe brugerne med at blive mere aktive deltagere i indførelsen af nye måder at arbejde på i virksomheder og andre typer organisationer. 

Teknoantropologi hjælper os med at forstå, hvordan mennesker påvirkes af teknologiske forandringer i forhold til deres erfaringer og aktiviteter. Og ved at styrke den menneskelige forståelse kan teknoantropologi være med til at lette processen med digital transformation og medarbejdernes accept. 

Hvorfor er menneskelig forståelse så vigtig? 

Menneskelig forståelse er afgørende for en vellykket implementering af enhver digital løsning. Det skyldes, at ny teknologi kræver accept oppefra og ned og nedefra og op. Hvis medarbejderne ikke forstår, hvordan de skal bruge teknologien, og hvorfor det er vigtigt, vil de være mere modvillige i forandringsprocessen?    

For at sikre, at et strategisk digitaliseringsprogram bliver en succes, er det vigtigt at overveje, hvordan løsningen implementeres på en måde, der fungerer bedst for medarbejderne i din virksomhed. Det kræver fokus på jeres frontlinjemedarbejdere og ledere, deres udfordringer, deres problemer, og hvor de ser sig selv i fremtiden. 

I generationer har arbejde typisk involveret medarbejdere, der pendler til et arbejdssted, udfører deres arbejdsopgaver og derefter tager hjem. Især for de ældre aldersgrupper er det vigtigt at forstå, hvordan de arbejder, og hvad arbejde betyder for dem.   

Ældre medarbejdere skal værdsættes for deres erfaring og ekspertise. De skal kunne se og forstå, hvorfor teknologi er vigtig for dem. For nogle kan det være forvirrende at arbejde digitalt, og de kan opleve, at deres arbejdsopgaver erstattes af automatisering og digitalisering. Det kan også føles mere udfordrende for dem at bevæge sig mod en digital verden. 

Menneskelig forståelse ser på det på en anden måde. Det får medarbejderne til at overveje spørgsmålet: Hvad får jeg ud af teknologien? Me’ning anbefaler en samtale med hver enkelt medarbejder (hvor det er logistisk muligt) for at drøfte, hvordan ændringerne vil gavne medarbejderen, og hvorfor ændringerne er vigtige for medarbejderes rolle i virksomheden.  

To af de vigtigste fordele ved digitalisering i enhver organisation er automatisering af rutineopgaver samt tidsbesparelser, som begge giver medarbejderne mulighed for at fokusere på mere meningsfuldt arbejde. 

“Nogle virksomheder er ikke klar over vigtigheden af den menneskelige forståelse af digital transformation. Vi kender de forretningsmæssige gevinster, og vi ved, at fokus på det menneskelige aspekt hjælper dem med at forstå.”  

– Linette Trige Petersen, Human Understanding Consultant Me’ning. 

Menneskelige forståelsesstrategier til større organisationer

I større, ofte globale, organisationer er det ikke muligt for lederne at have samtaler med alle medarbejdere for at få indsigt i deres daglige udfordringer, og hvordan den digitale transformation kan hjælpe – især ikke, hvis virksomheden har flere hundrede eller tusinde medarbejdere. 

I dette almindelige scenarie arbejder Me’ning i dybden med mindre grupper af mennesker, hvilket understøttes af bredere undersøgelser, der sikrer en nuanceret, bred og derfor dybere forståelse af organisationen og dens medarbejdere. De støtter også ledelsen i forbindelse med udrulningen og fører samtaler med forskellige medarbejdere i organisationen for at klarlægge deres udfordringer. 

Digital transformation kræver også accept på tværs af forskellige niveauer fra CIO’en til IT-chefen og projektlederne. Når transformationen lykkes, medfører det, at medarbejderne gerne vil fortsætte med at arbejde hos virksomheden, og det gør også virksomheden mere attraktiv for nye medarbejdere.  

En vigtig overvejelse er at sikre, at den menneskelige forståelse er tæt forbundet med din softwarestack. Det gør det relevant og trygt for medarbejderne i deres daglige arbejde med aktiviteter som dokumenthåndtering og sagsbehandling.   

I sidste ende kræver digital transformation en velhåndteret “Dag 1” med effektiv kommunikation af information og uddannelse i indledningen til implementeringen. Det kan være så enkelt som at sikre, at alle er klar over hvad, hvordan og hvorfor.  

Dette forarbejde vil spare tid og penge i sidste ende. 

Tips til digital transformation med menneskelig forståelse 

Det kan være nemt at overse den menneskelige side af implementeringen af digital teknologi. I nogle virksomheder vil lederne være opmærksomme på, at medarbejderne skal være med på den digitale transformation, for at den kan fungere. Mens andre virksomheder ser en fantastisk teknisk løsning uden at fokusere på den menneskelige forståelse, der kræves for en vellykket implementering.  

Her er nogle af de bedste tips til at gøre transformationen til en succes: 

  • Få medarbejderne til at spille en aktiv rolle i forandringsprocessen. Engagér medarbejderne, og lyt til dem for at skabe en mere positiv stemning omkring projektet.  
  • Vælg ‘superbruger’ og ‘ambassadør’-tilgangen. Ambassadørerne viderebringer bekymringer fra medarbejderne, mens de kommunikerer og taler for forandring.  
  • Ledere er frontløbere, og de skal være en del af processen for at drive forandring fremad og gå foran med et godt eksempel. De skal være med i processen.  
  • Fokuser på værdien for din organisation. Menneskelig forståelse fører til medarbejderfastholdelse og en mere loyal og produktiv arbejdsstyrke.  
  • Automatisering erstatter ikke jobs. Det fjerner rutineopgaver og frigør tid til mere meningsfulde opgaver. 

Umiddelbart kan nogle virksomheder måske ikke se det potentielle afkast af investeringen i menneskelig forståelse. De indser måske ikke fordelene ved menneskelig forståelse, betydningen af den for hver enkelt medarbejder eller hvilken rolle, den spiller i den digitale transformations succes. 

Konklusionen? Det handler ikke kun om at indføre den bedste teknologi. Teknologien løser ikke udfordringerne alene. Dertil har du brug for medarbejderne. Og menneskelig forståelse.  

Find ud af, hvordan WorkPoint kan hjælpe din virksomhed med at transformere sig digitalt. Se vores løsninger