Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

12. september 2022

Datastyring: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt

Lad os begynde med bundlinjen: I en verden med “Big Data” er datastyring af høj kvalitet hurtigt ved at blive den afgørende konkurrencemæssige forskel mellem markedsledere og resten af markedet – uanset branchen.

I takt med at virksomheder i stigende grad træffer beslutninger på grundlag af data, er de nødt til at se på mere effektive praksisser omkring datastyring for at fremme virksomhedens vækst og levere bedre forretningsresultater. Men datastyring er kun en del af billedet.

For at datastyring kan blive en succes, skal virksomhederne udnytte de rigtige data til de rigtige formål for at opnå det maksimale økonomiske udbytte. Samtidig er det vigtigt at mindske risikoen for data af dårlig kvalitet.

For at få mest muligt ud af dine data er det ikke nok blot at administrere dataene. Det kræver strategi. Det kræver datastyring.

Hvad er datastyring?

Datastyring relaterer sig til en virksomheds politikker og processer for administration og kontrol af data for at opnå sikkerhed, integritet og brugervenlighed i virksomhedens systemer.

Det er et sæt af interne standarder, der er baseret på bestemmelser om databeskyttelse og organisationens bedste praksisser. Disse standarder er designet til at sikre styring af data af høj kvalitet gennem hele deres livscyklus.

Ved at forbedre datakvaliteten og minimere datasikkerhedsrisici fremmer datastyring bedre forretningsbeslutninger, praksisser og resultater.

Hvorfor er datastyring nødvendig?

Effektiv datastyring er nødvendig for at sikre dataanalyser af høj kvalitet, hvilket fører til bedre beslutninger. Det hjælper også med at minimere fejl og opretholde integriteten af dine organisationsdata. 

Fra at være et nødvendigt onde for at kunne overholde stadigt mere restriktive databeskyttelseslove, herunder persondataforordningen (GDPR), er datastyring de seneste år blevet en vigtig drivkraft for virksomhedens vækst.

Her er nogle af fordelene ved datastyring:

  • Dataoverholdelse: I 2023 vil 65 % af verdens befolkning være dækket af databeskyttelse med dertil hørende regler og forordninger. Uanset hvor en virksomhed driver sin forretning, er det nødvendigt at sikre, at reglerne overholdes.
  • Datasikkerhed: Brud på datasikkerheden kan have store omkostninger for både din virksomhed og dens omdømme – uanset om der er tale om interne eller eksterne brud, eller om de er utilsigtede eller tilsigtede. Den rigtige sikkerhed gør en forskel.
  • Datakvalitet: Ved at reducere fejl og forbedre datakvaliteten holder beslutningstagere sig mere præcist informeret.
  • Datastandardisering: Fælles definitioner af data kombineret med en enkelt kilde til sandheden på tværs af organisationen skaber klarhed og hjælper med at opbygge viden og forståelse.
  • Datakortlægning: Et klarere overblik over dataenes placeringer og relationer gør det nemmere at finde og bruge dataene. Det strømliner de daglige arbejdsprocesser og fremmer effektiviteten.
  • Dataadministration: Datastyring giver strategisk retning for dataadministrationen. Den hjælper med at stille spørgsmål om retmæssigt ejerskab, adgang, sikkerhed, overholdelse og godkendelse.

Datastyring kontra dataadministration

Datastyring og dataadministration er tæt og stærkt forbundet, men der er store forskelle. Datastyring fastlægger politikker og procedurer, og dataadministration får dem til at fungere.

I en virksomhed er dataadministration den måde, man håndterer og bruger data på i forhold til indsamling, opbevaring, sikkerhed og overholdelse. Dataadministration omfatter processer og logistik for datahåndtering i organisationen. 

I modsætning hertil er datastyring (eller strategi for dataadministration) et sæt af vejledende principper bag dataadministrationen. Fokus for datastyring er på at øge den strategiske værdi af de tilgængelige data, sikre overholdelse, standardisere data og systemer, gøre omkostningseffektiv brug af datastyringsværktøjer og udvikle færdigheder og viden omkring data.

Hvordan sikrer man god datastyring?

Datastyring bestemmer, hvordan dataene behandles gennem din organisation. Dataadministration kan foretages uden datastyring, men den vil sandsynligvis være mindre effektiv, mindre sikker og mindre kompatibel.

God datastyring afhænger af tre ting: mennesker, processer og teknologi. Teknologi alene tager sig ikke af datastyring, den er der for at understøtte den. Derfor har du brug for skalerbar software, der kan hjælpe med at implementere dine datastyringspolitikker og -procedurer på tværs af virksomheden.

Workpoint 365 tilbyder stærkt konfigurerbare løsninger til dokument- og datahåndtering, lige fra problemfri processtyring til GDPR-kompatibel datastyring.

Få mere at vide om WorkPoint 365, og hvordan den kan hjælpe din virksomhed med at strømline og standardisere datastyring og implementere dine datastyringspolitikker.